چهارشنبه, 22 آذر 1396

آموزش انگولار

آموزش انگولار

تفاوت بین platform-browser-dynamic و platform-browser

شاید در توسعه برنامه های انگولار برای شما این سوال پیش آمده باشد که تفاوت بین ماژول platform-browser-dynamic و platform-browser در فایل main.ts چیست؟ در واقع، تفاوت استفاده بین platform-browser-dynamic و platform-browser در روشی است که برنامه انگولار کامپایل خواهد شد.

angular/platform-browser

  • این روش شامل کدهای به اشتراک گذاشته شده برای اجرا توسط مرورگر (DOM thread, WebWorker) است.
  • در این روش یک نسخه Ahead-of-Time pre-compiled از نرم افزار به مرورگر ارسال می شود. که معمولا به معنای این است که یک بسته به طور قابل توجهی کوچکتر به مرورگر فرستاده می شود.

angular/platform-browser-dynamic

  • این روش شامل کد سمت سرویس گیرنده است که پردازش قالب (بایندینگ ها، کامپوننت ها، ...) و تزریق وابستگی انعکاسی را انجام می دهد.
  • این روش از Just-in-Time compiler جهت کامپایل برنامه انگولار در سمت سرویس گیرنده استفاده می کتد.

وقتی کامپایلر از قالب آفلاین استفاده کرده است، ماژول platform-browser-dynamic لازم نیست. چرا که همه دسترسی های انعکاسی و متادیتا ها به کد مورد نظر تبدیل شده است.